Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 677 974

 

 


Fra vestre: Lotte, Jonas, Maja, Andrea, Jesper, Børge, Silje-Marie, Jens Åge, Line, Simon. Oscar var fraværende da bildet ble tatt.

"Ungdomsinvasjon" hos Ås & Vestby Musikkorps

Høstessongen til Ås & Vestby Musikorps har blitt til et litt spesielt prosjekt. Høsten inneholder to konserter: deltakelse på Redd Barna sin 50-års markering i Ås Kulturhus i september og vår egen høstkonsert i oktober. Med oss på begge konserter har vi en stor kontingent fra skolekorpsene i Ås og Vestby. 

De tre siste årene har Ås & Vestby Musikkorps (ÅVM), sammen med kulturskolene i Ås og Vestby, arrangert Samspill på tvers, en seminarhelg der ÅVM og alle skolekorps i begge kommuner møtes. Den vanlige korpstilhørigheten må da vike for sammensetting av ensembler etter alder/ferdighet på tvers av moderkorpsene. Med profesjonell instruksjon har den praktiske og pedagogiske målsettingen for hvert av ensemblene vært å øve inn et konsertrepertoar som fremføres ved seminarets slutt. Den ideelle målsettingen med Samspill på tvers er å skape et fellesskap mellom musikkorpsene i Ås og Vestby som et bidrag til å styrke korpskulturen i vår to kommuner. Dette tror vi at vi et stykke på vei har lykkes med.

I disse dager forbereder Ås & Vestby Musikkorps to konserter. Vi skal delta på konserten for Redd Barnas 50-års markering i Ås kulturhus 23. september og fremføre vår egen høstkonsert, i sammenheng med Ås Lions Club sin kulturuke, i Ås kirke 19. oktober.

Som en forlengelse av Samspill på tvers har vi invitert de eldste musikantene i skolekorpsene til å delta på disse konsertene, i full forståelse med både skolekorpsene og de respektive foreldre. Responsen har vært formidabel og nærmest "invaderende"! 11 musikanter fra Nordby Skolekorps, Ås Jente og Guttekorps, Vestby Skolemusikkorps, Såner Skolekorps og Nordre Nesodden skolekorps har møtt frem til våre prøver med ønske om å få være med. For oss representerer dette en utvidelse av korpset på nesten 30%.

Repertoaret til disse konsertene er ikke valgt ut fordi det er enkelt, tvert imot er det et krevende repertoar. Det står respekt av innsatsen til våre prosjektdeltakere og vi er stolte av at såpass mange har ønsket å være med oss på dette.

Vi mener at modellen med Samspill på tvers er viktig å ta vare på for å utvikle våre lokale korpsmiljøer.  Gjennom Samspill på tvers knyttes det kontakter ikke bare horisontalt mellom barn og unge i forskjellige korps, men også vertikalt, altså mellom skolekorps og voksenkorps både på ledernivå og utøvernivå. Vi tror at dette kan innebære en stimulans for de eldste i skolekorpsene som igjen kan medvirke til å redusere frafallet som ofte gjør seg gjeldende et stykke opp i tenårene. Det er et ønske om at dette i siste ende også kan være et viktig bidrag til den styrkingen av våre lokale korpsmiljøer som vi anser som nødvendig for fremtiden i Ås og Vestby kommuner.

   
 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325