Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Ungdomsprosjektet 2018

Ungdomsprosjektet er en videreføring av Samspill på tvers!

Formålet var å gi unge korpsmusikanter i vårt nærmiljø ett tilbud om å få spille i ett voksenkorps. Vi vil sammen utvikle musikalske ferdigheter og gjøre de eldste i skolekorpset kjent med hvem vi i voksenkorpset er.

I fire uker litt tidlig på høsten hadde vi invitert de eldste musikantene (f.o.m. 
ungdomstrinnet) i skolekorpsene i Ås og Vestby til et samspillprosjekt med oss som vi 
avsluttet med en familiekonsert på Ås kulturhus lørdag 22.september. Noen unge 
musikanter fulgte invitasjonen, lot seg inspirere og motivere. Konserten ble etterfulgt av 
sosialt samvær med quiz og servering av pizza. 

   

Repertoar Ungdomsprosjektet  

Komponist  Verk  Arrangør  Solist 
Steven Reineke   The Witch and the Saint      
A. Turlet   French National Défilé March   J.S. Seredy    
Zequinha Abreu   Tico Tico   Naohiro Iwai    
Bill Whelan   Riverdance   Ray Farr    
Percy Grainger   Lincolnshire Posy Sats 6      
Jan Magne Førde   Kongolela      
Edvard Grieg   Ved Rondane   Even Kruse Skatrud    
Pierre Max Dubois   Polka   Kent Gøran Bakken   Børge Borg Wisting på trombone  

 

 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325