Ås og Vestby Musikkorps
 • Neste aktivitet    • Nyheter    • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk    • Bli med    • Aktivitetskalender    • Støtt oss    • Om oss      • Forside  

 

 

   Om oss

Snarveier:
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 667 339

 

 Hvem vi er og hvor vi kommer fra...

Ås og Vestby Musikkorps ble stiftet 5. mars 2011 som en videreføring av de to tidligere musikkorpsene Vestby Janitsjarorkester og Ås Musikkorps. Sin korte historikk til tross, Ås og Vestby Musikkorps har gjennom sine to moderkokorps lange tradisjoner i hver sin kommune. Vestby Janitsjarorkester og Ås Musikkorps presenteres med egne omtaler i menyen til venstre.

Vestby Janitsjarorkester og Ås Musikkorps ble til Ås og Vestby Musikkorps

Vestby Janitsjarorkester og Ås Musikkorps startet sitt  samarbeid i 2000, etterfulgt av 10 år med fellesprosjekter. Hver for seg var ressursene små, sammen kunne man nå så mye lenger. Allerede i 1999 var det samarbeid om konkurransedeltakelse i Akershusmesterskapet og litt lokal konsertvirksomhet. I januar 2001 var den første ”Nyttårskonserten” et faktum. Konserten den gang ble holdt i Ås kinoteater med Jan Werner Danielsen som solist. Arrangementet ble en suksess, og det ble også en bekreftelse på hva det var mulig å få til sammen. Arealbegrensninger medførte flytting av arrangementet til Aud Max der ”Nyttårskonserten” siden har blitt et fast årlig kulturinnslag i vår region.

Ås og Vestby Musikkorps er på mange måter et barn av Nytttårskonserten. Etter 6 gjennomførte Nyttårskonserter ble samarbeidet formalisert og utvidet i 2007. En prosjektavtale regulerte et fast praktisk/musikalsk samarbeid med en felles musikalsk agenda gjennom hele året. Unntatt fra avtalen var 17. mai. Denne dagen måtte korpsene hver for seg løse de musikalske oppgavene i sine respektive kommuner. Prosjektperioden, som strakte seg over fire år, var samtidig en modningsprosess for den kommende sammenslåingen. Å leve som et prosjekt med to organisasjoner er ikke fruktbart og det ble besluttet å opprette Ås og Vestby Musikkorps. Stiftelsesmøtet fant sted 5. mars 2011 med oppstartsdato 1. mai samme år. Fra denne datoen er det nye korpset formelt registrert, og all musikalsk og praktisk aktivitet i Vestby Janitsjarorkester og Ås Musikkorps ble overført til det nye Ås og Vestby Musikkorps. Ås og Vestby kommuner fikk med dette en ny kulturforening på tvers av kommunegrensen.

Våre medlemmer er fordelt over hele regionen fra Son i syd til Nordby nord. Vi har også medlemmer som er etablert andre steder, men som av ulike tilknytningsgrunner har Ås og Vestby Musikkorps som sin musikalske arena.

Ås og Vestby Musikkorps er det eneste fullt besatte janitsjarorkester i våre to kommuner og vi ønsker sterkt å være et tilbud til dem som vokser ut av skolekorpsene, innflyttere med korpsbagrunn og tidligere musikanter. 

 

Ås og Vestby Musikkorps
Postboks 188
1541 VESTBY

post@aavm.no

Org.nr.: 996 693 325


 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325