Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Foto: Svein Skøien

8. mai 2015 - 70 år er gått

70 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig ble markert i minnelundene i hhv. Son og  Vestby.

Arrangementene var i regi av Vestby Forsvarsforening. Det ble holdt taler av både ordfører John Ødbehr og av leder av Forsvarsforeningen i Vestby, Kjell T. Olsen. Ås & Vestby Musikkorps bidro med musikk tilpasset anledningen, både i Son og i Vestby.

   
 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325