Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 Julekonsert 2016, på Vestby ungdomsskole

Til forskjell fra tidligere år var det ikke julekonsert i Vestby kirke på tradisjonelt vis for Ås & Vestby Musikkorps (ÅVM) denne julen. I stedet deltok ÅVM på en felles julekonsert, etter initiativ fra Såner skolekorps, sammen Såner skolekorps og Vestby skolemusikkorps. Konserten ble et fellesarrangement mellom alle tre korpsene.

Det ble en julepresentasjon av alle korpsene, på alle nivåer, med og uten nisseluer. 

   

Ås & Vestby Musikkorps fremførte:  

Verk  Komponist  Arrangør  Solist 
Nordnorsk Julesalme   Trygve Hoff   Haakon Espelo    
Czardas   Vittorio Monti   Willy Haustvast   Christian Tveitan  
March from The Nutcracker   Peter Tchaikovsky   John Brakstad    
Silent Night   Franz Gruber   Sammy Nestico    
Bønder i Byen   Sverre Bergh   Idar Torskangerpoll    
All I want for Christmas is You       Fellesnummer  
Deilig er Jorden       Fellesnummer  

 

Bilder fra Julekonserten  


Reklame for vår nyttårskonsert

Såner skolekorps varmer opp

Musikantene ankommer

Dirigent Kent Gøran Bakken i Såner SK


Publikum - Nå kan konserten starte

Ellen bistår aspirantene

Aspiranter i Vestby SMK

Fint å ha med seg Christian

Vestby skolemusikkorps

Lotte i Vestby skolemusikkorps


Vestby skolemusikkorps

Unge musikanter i Såner SK

Juletrombone og julesax

Såner skolekorps

Erlend presenterer oss og repertoaret

Ås & Vestby Musikkorps

Ås & Vestby Musikkorps

Christian med en lynhurtig Czardas

Ås & Vestby Musikkorps

Ås & Vestby Musikkorps

Ås & Vestby Musikkorps

Felles avslutning

 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325