Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 Sommerkonsert 2018

Lørdag 9. juni avholdt vi vår sommerkonsert, denne gangen i Son. Sommerkonsert i Son er ikke noe nytt. De siste årene er det Ås Mart'n som har vært arena, men nå var det altså tilbake til Son. 

Det er vanskelig å forestille seg en bedre ramme for en sommerkonsert i våre 2 kommuner, når værforholdene er slik som de nå har vært en stund. En nydelig sommerettermiddag med en jevn strøm av publikum langs bryggekanten, og til og med en, ikke så liten gruppe, som ble sittende hele konserten igjennom.

Et år i Ås og Vestby musikkorps er ganske innholdsrikt. Høstkonsert og vennekonsert, julekonsert og nyttårskonsert, seminar og konsert med skolekorpsene, regionmesterskap og norgesmesterskap, 1. og 17. mai, før det hele avrundes med en – sommerkonsert. Kanskje noen av dere som leser dette har hørt oss på et av de arrangementene vi har deltatt på eller vært ansvarlige for? Vi vet at det er flere, både i Ås og Vestby, i kategorien vi kaller potensielle medlemmer. Intet tidspunkt er bedre som nytt medlem i Ås & Vestby musikkorps enn oppstartstidspunktet i august. Vi ønsker at alle som teller på knappene slutter med det og heller gjør alvor av å begynne å spille hos ÅVM. Hjertelig velkomne skal dere være!

   

Repertoar sommerkonsert  

Komponist  Verk  Arrangør  Solist 
Sam Rydberg   Kungliga Vaxholms kustartilleriregiments marsch   Sam Rydberg    
Øystein Olsen Vadsten   Svimeslått   Øystein Olsen Vadsten    
Ennio Moricone   Gabriels Obo   Roland Kernen   Geir Gaarder (euphonium)  
Gustav Holst   Suite no. 2 for military band, sats 3 og 4   Colin Matthews    
Trad./ Idar Torskangerpoll   Bruremarsj fra Løddingen   Idar Torskangerpoll    
Åge Hermansen   Vår kommandant   Åge Hermansen    

 

Bilder fra Son 9. juni  


 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325