Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Samspill på tvers! 2016
 
Hovedkorpset. De eldste barna og de voksne.

Samspill på tvers for annen gang. Helgen lørdag 30. og søndag 31. januar var det igjen klart for prosjektseminaret ”Samspill på tvers”. Denne gang på den helt nye Vestby ungdomsskole.

Ås og Vestby Musikkorps i samarbeid med kulturskolene i Ås og i Vestby kunne ønske velkommen til musikanter fra samtlige 4 skolemusikkorps i våre to kommuner. Poenget med arrangementet er som det fremkommer i navnet, et samspillprosjekt på tvers av korps, alder og sted. Musikantene kom fra Såner skolekorps, Nordby skolekorps, Vestby skolemusikkorps og Ås jente- og guttekorps. Ut i fra musikalsk ståsted, alder og instrument ble deltakerne inn i grupper. Lørdagen ble benyttet til gruppe-instruksjon med avsluttende samspill. På søndagen var det kun samspill og innøving av konsertrepertoar.

Alle deltakere utgjorde til sammen tre korps. Et for de aller yngste, et for de i midten og et for de eldste sammen med Ås og Vestby musikkorps. Helgen avsluttet med fremføringer av nytt repertoar fra alle tre korps, alene og i fellesskap.

Hensikten med arrangementet er å styrke kontakten mellom musikkorpsene i regionen. Å føle at man er en del av et større musikkmiljø er bra. Det er også ting å lære av hverandre, men da må man møtes og både snakke og spille sammen. Det er en stimulans for barna å gjøre nye bekjentskap fra andre, men allikevel ganske like miljø som en selv er en del av. For Ås og Vestby Musikkorps som teknisk arrangør er det viktig å få vist frem at om du liker å spille så finnes det alternativer når man blir for gamme for skolekorps. Kanskje finnes det også en og annen blant foreldrene som kunne tenke seg å ta opp igjen en tidligere aktivitet.

   

 


Bjørn Morten Kjærnes instruerer messingblåserne i hovedkorpset

Andreas Lønnmo Knudsrød med slagverkere i hovedkorpset.

Roy Andersen instruerer hos messingblåserne i yngre hovedkorps.

Kent Gøran Bakken med treblåserne i yngre hovedkorps

Bjørn Morten Kjærnes dirigerer hovedkorpset

Alexander Krohg Plur på konsert med yngre hovedkorps.

 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325