Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Prosjekt -ensemblespill mars 2015

I mars ble prøvene 12. – 19. – 26. avsatt til ensembleseminar. Målsettingen var å høste personlige erfaringer fra andre samspillkonstellasjoner enn den vi vanligvis befinner oss i. 

Det ble lagt opp til at vi langt på vei selv måtte ta ansvar for valg av repertoar og innstudering. Torsd. den 26. ble siste halvdel av prøven benyttet til en liten internkonsert der vi fremførte resultatet fra disse tre kveldene for hverandre.

Å spille i små grupper krever mer av den enkelte for å oppnå kvalitet i samspillet. Det kan være en utfordring dersom det går lenge mellom hver man gjør slike omdisponeringer. Siden det er første gang vi har forsøket en sånn prøveform over flere kvelder, er det flere erfaringer som høstes, ikke minst på det organisatoriske plan. For den enkelte er nok erfaringene noe forskjellige, men de fleste mener nok at dette var positivt, utfordrende og lærerikt. For organiseringen sin del er det ting som kan håndteres annerledes og dette vil vi ta med oss til neste gang. En gjentakelse blir det nok, om det var tilbakemeldingene mange og tydelige. 

   

 

 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325