Ås og Vestby Musikkorps
 • Nyttårskonserten    • Tilbakeblikk      • Forside  

 

 

   Tilbakeblikk
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


1. mai 2019

I tradisjonen tro bidro korpset med musikk til 1.mai-markeringen i vår region.

ÅVM spiller tradisjonelt på 3 steder: markeringen til Vestby Arbeiderparti i minnelunden i Vestby sentrum, fortsettelse på Vestby sykehjem og avslutning på Moer sykehjem i Ås. På repertoaret står ett utvalg fra årsts marsjhefte og de tradisjonelle arbeidersangene.

I minnelunden i Vestbey minnes også Utøya-ofrene, korpset framfører "Til Ungdommen" som del av den markeringen.

   
 

 

 

Ås og Vestby musikkorps - Postboks 188 - 1541 Vestby - Org.nr. 996 693 325